Duomenų apsauga

Gerbiama Naudotoja, gerbiamas Naudotojau,

Mes, WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (trumpai: WetterOnline), labai rimtai žiūrime į jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Todėl norime jus informuoti, ar ir kokius jūsų duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame. Mūsų įsipareigojimai remiasi Telemediengesetz (TMG) (lt. "Telemedijų įstatymu") ir Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Mes siūlome savo paslaugas skirtingose platformose (žiniatinklyje, mobiliajame žiniatinklyje, programėlėje). Svetainėje orasonline.lt čia galite rasti bendrąją privatumo politiką, kuri taikoma visiems mūsų pasiūlymams. Papildomą privatumo politikos pranešimą, skirtą mūsų programėlių naudojimui (OrasOnline programėlei, KrituliųRadaras programėlei), rasite toliau.

1. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Vokietija

El. paštas: info@orasonline.lt

Telefonas: +49 228 55937-989

Faksas: +49 228 55937-979

2. Kokie jūsų duomenys yra renkami, tvarkomi ir panaudojami

a) Buvimo vietos informacijos rinkimas ir naudojimas

Mūsų programėlėse jūs turite galimybę gauti orų informaciją savo konkrečiai buvimo vietai. Tam, kad pasinaudoti šia galimybe, jūsų mobiliojoje operacinėje sistemoje būtinai turi būti įjungtos buvimo vietos paslaugos. Įjungus šias paslaugas ir pirmą kartą paleidžiant vieną iš anksčiau paminėtų programėlių, programėlė jūsų paprašys leisti naudotis buvimo vietos informacija. Jūsų patvirtinimas suteiks naudojamai programėlei nuolatinę prieigą prie jūsų buvimo vietos informacijos. Jūs bet kuriuo metu galite savo mobiliojo įrenginio sistemos nustatymuose išjungti naudojamos programėlės prieigą prie jūsų buvimo vietos. Jei leisite naudojamai programėlei naudoti savo buvimo vietos duomenis, jūsų mobilusis įrenginys perduos mums savo buvimo vietą iš radijo ląstelės, kurioje jūs esate. Jei jūsų mobilusis įrenginys turi GPS imtuvą, jo buvimo vietos duomenys taip pat bus perduodami mums. Buvimo vietos duomenys suapvalinami iki 0.025° (tai atitinka maždaug 2-3 km), taip mes negauname visiškai tikslių jūsų buvimo vietos duomenų.

b) Mokama versija

Įsigiję atitinkamą Pro versiją turite galimybę naudoti mūsų programėles be reklamos. Jums įsigyjant Pro versiją mes išsaugomi tik vieną konkretaus įrenginio ID ir pirkimo datą.

c) Pirkimai programėlėje

Pirkinio programėlėje dėka, jūs turite galimybę naudotis mūsų programėlėmis be reklamos. Jums įsigyjant pirkinį programėlėje, mes išsaugome tik vieną konkretaus įrenginio ID, pirkimo bei galiojimo datą.

3. Kokius jūsų duomenis renka, tvarko ir naudoja trečiosios šalys

a) Naudojimu pagrįsta internetinė reklama

Toliau norime jus informuoti, kokius jūsų duomenis renka, tvarko ir naudoja mūsų reklamos partneriai:

aa) Duomenų rinkimas mūsų programėlėse

Mūsų nemokamose programėlėse rodome reklaminius skelbimus. Reklaminio pristatymo kontekste renkami ir naudojami asmeniniai duomenys. Rodant reklamą, mes ir mūsų reklamos partneriai naudojame interneto adresą (IP), anonimišką įrenginio atpažinimą (Advertising-ID) ir įrenginio informaciją (operacinę sistemą arba versiją, įrenginio tapatybę ir kalbą), taip pat 2.a) punkte paminėtus duomenis, tam kad galėtumėme rodyti jums svarbesnius ir įdomesnius reklamos skelbimus.

bb) Kas yra mūsų reklamos partneriai ir kaip jūs galite paprieštarauti duomenų rinkimui, kurių dėka mūsų reklamos partneriai pateikia naudojimu pagrįstą internetinę reklamą

Už duomenų rinkimą iš naudojimu pagrįstų internetinių reklamų, kurie perduodami toliau, atsakingi šie reklamos partneriai:

Rodyti partnerių sąrašą

Jūs turite teisę nesutikti, kad mūsų reklaminiai partneriai rinktų ir tvarkytų jūsų duomenis. Pasirinkite iš sąrašo viršuje atitinkamą nuorodą i partnerių puslapį ir įvykdykite atitinkamus nurodymus.

b) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas INFOnline GmbH matavimo proceso metu

Mūsų programėlė naudoja INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) matavimo metodą („SZMnG“), siekiant nustatyti statistinius parametrus, susijusius su mūsų pasiūlymų naudojimu. Naudojimo matavimo tikslas - statistiškai nustatyti naudojimo intensyvumą, svetainės naudotojų skaičių ir naršymo elgseną - remiantis vienoda standartine procedūra - ir taip gauti lyginamasias vertes visoje rinkoje. Visiem skaitmeniniam pasiūlymam, kurie yra Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. ("Informacinė bendruomenė nustatanti reklaminės žiniasklaidos platinimą") (IVW - http://www.ivw.eu) nariai, arba Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. ("Interneto tyrimo darbo bendruomenė") (AGOF - ) tyrimų dalis, naudojimo statistikos nuolatos tvarkomos "AGOF" ir Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. ("Medijų analizės darbo bendruomenė")(AGMA - http://www.agma-mmc.de), tam kad analizuoti įtakos sferą, bei paskelbiama našumo vertė "Įpatingas naudotojas" (Unique User), našumo verčių "Svetainės įspūdis" (Page Impression) ir "Apsilankymai" (Visits) rezultatus taip pat skelbia IVM. Šias įtakos matavimo sferas ir statistikas galima rasti minėtų organizacijų interneto svetainėse.

I. Teisinis tvarkymo pagrindas

INFOnline GmbH matavimas, naudojant SZMnG matavimo metodą, vyksta teisėtai pagal BDAR 6 straipsnio 1 lit. f) pastraipos reikalavimus. Asmens duomenų tvarkymo tikslas - kaupti statistinius duomenis naudotojų kategorijų sudarymui. Statistika padeda mums suprasti ir įrodyti mūsų pasiūlymo naudojimą. Naudotojų kategorijos sudaro pagrindą interesams pritaikytos reklaminės medžiagos ir reklamos priemonių pateikimui. Naudojimo matavimai yra neatsiejama programėlės populiarinimo ir pardavimo dalis, kurios dėka užtikrinamas produkto lyginamumas su kitais rinkos dalyviais. Mūsų teisėtas interesas kyla iš ekonominio statistikų ir naudotojų grupių rezultatų pritaikymo ir mūsų programėlės rinkos vertės, taip pat tiesiogiai lyginant su trečiųjų šalių programėlėmis, kuri nustatoma remiantis statistiniais duomenimis. Mes taip pat turime teisėtą interesą perduoti pseudoniminius INFOnline duomenis, AGOF ir IVW, rinkos tyrimų atlikimo (AGOF, AGMA) ir statistikų sudarymo (IVW, INFOnline) tikslu. Papildomai, mes turime teisėtą interesą perduoti pseudoniminius INFOnline duomenis, tolimesniam į pomėgius orientuotų reklaminių medžiagų kūrimui ir pateikimui.

II. Duomenų rūšis

INFOnline GmbH renka šiuos duomenis, kurie pagal BDAR laikomi asmeniniais:

IP adresas: internete kiekvienam duomenų perdavimo įrenginiui reikalingas unikalus adresas, vadinamasis IP adresas. Interneto veikimo techniniu požiūriu IP adresas privalo būti bent trumpam išsaugotas. IP adresai sutrumpinami prieš atliekant bet kokį tvarkymą ir toliau tvarkomi tik anonimiškai. Nesutrumpintų IP adresų išsaugojimas arba tvarkymas nevyksta.

Prietaisas identifikatorius: tam kad atpažintų įrenginius, įtakos sferos matavimas naudoja unikalų įrenginio ID arba įrašą, kurie sudaromi naudojant įvairią automatiškai perduodamą jūsų įrenginio informaciją. Duomenų matavimas ir pagal juos įvykstantis priskyrimas konkrečiam identifikatoriui, tam tikrais atvejais taip pat įmanomas, jeigu jus paleidžiate kitas programėles, kurios taip pat naudoja INFOnline GmbH matavimo metodą ("SZMnG"). Šie unikalūs įrenginių ID gali būti perduoti INFOnline GmbH kaip kontrolinė suma (hash):

Skelbimų identifikatorius

Diegimo ID

Android ID

Pardavėjo ID

III. Duomenų naudojimas

INFOnline GmbH matavimo metodas, kuris naudojamas šioje programėlėje, nustato naudojimo duomenis. Tai atliekama norint sudaryti svetainės palikto įspūdžio, apsilankymų ir klientų našumo vertes ir šios informacijos pagalba pateikti papildomų parametrų (pvz. kvalifikuoti klientai). Išmatuoti duomenys taip pat naudojami taip:

Taip vadinama geografinė lokalizacija, t. y. internetinio puslapio atidarymo priskirimas atidarymo vietai, vyksta tik remiantis anoniminu IP adresu ir tik federalinių žemių / regionų geografinių mąstu. Tokiu būdu gauta geografinė informacija jokiu būdų neleidžia sužinoti apie konkrečią naudotojo gyvenamąją vietą.

Techninio kliento naudojimo duomenys (pvz. įrenginio naršyklės duomenys) surenkami iš visų programėlių ir išsaugomi vienoje duomenų bazėje. Ši informacija yra naudojama techniniam socialinės informacijos kaip amžius ir lytis vertinimui ir perduodama AGOF paslaugų tiekėjui tolimesniam tvarkymui. AGOF tyrimo metu atsitiktinių imčių pagrindu techniškai įvertinami socialiniai požymiai, kuriuos galima priskirti šioms kategorijoms: amžius, lytis, pilietybė, profesinė veikla, šeiminė padėtis, bendra buitinė informacija, namų ūkio pajamos, gyvenamoji vieta, interneto naudojimas, internetiniai pomėgiai, naudojimo vieta, vartotojo tipas.

IV. Duomenų saugojimo trukmė

INFOnline GmbH neišsaugo pilno IP adreso. Sutrumpintas IP adresas saugomas ne ilgiau kaip 60 dienų. Naudojimo duomenys, susiję su unikaliu identifikatoriumi, saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

V. Duomenų perkėlimas

IP adresas ir sutrumpintas IP adresas nebus perduodami. Norint sukurti AGOF tyrimą, duomenys su kliento identifikatoriais perduodami šiems AGOF paslaugų teikėjams:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Teisė nesutikti

Jei nenorite dalyvauti matavimo procese, jūs galite tam paprieštarauti po šiuo privatumo politikos pranešimo tekstu, išjungdami "INFOnline" parinktį. PRO arba PREMIUM naudotojų paskyrose "INFOnline" parinktis išjungta iš pat pradžių.

VII. Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą matavimo proceso metu rasite INFOnline GmbH, kuri vykdo procesą interneto svetainėje, AGOF duomenų apsaugos interneto svetainėje ir IVWduomenų apsaugos internetinėje svetainėje.

c) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant "Google Analytics"

Šioje programėlėje naudojama Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (Google), teikiama analizės paslauga, kuri analizuoja naudotojų elgseną.

Gauta informacija apie naudojimą (naudojamo įrenginio tipas ir versija, naudojama operacinė sistema, ieškomas puslapis, apsilankymo data ir laikas, naudojamo ekrano skiriamoji geba ir naudojimo metu naudojamas IP adresas) perduodama vienam iš Google serverių JAV ir ten saugoma. Atkreipkite dėmesį, kad mes anonimizuojame IP adresą prieš perduodami jį Google serveriui. Tik išskirtiniais atvejais į Google serverį JAV yra persiunčiamas pilnas IP adresas, kuris ten yra sutrumpinamas. Mūsų užsakymu Google naudos perduotą informaciją, tam kad įvertintų jūsų naudojimąsi mūsų programėle ir parengtų mums veiklos ataskaitas bei tam, kad galėtų teikti kitas su naudojimu susijusias paslaugas. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai, arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis Google užsakymu. Google niekada nesusies jūsų IP adreso su kitais Google duomenimis.

Papildomai, mes naudojame Google Analytics reklamos funkcijas. Šios funkcijos leidžia iš konkretaus įrenginio reklamos ID anonimiškai rinkti ir tvarkyti jūsų socialinius-demografinius duomenis.

Naudodamiesi mūsų programėle, jūs sutinkate, kad Google pagalba apie jus surinkti duomenys būtų tvarkomi, bei su prieš tai aprašytu duomenų tvarkymo būdu nurodytiems tikslams. Norėdami užkirsti kelią duomenų rinkimui ir tvarkymui šioje programėlėje Google Analytics pagalba, galite tam paprieštarauti išjungdami parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis" po privatumo politikos pranešimu.

d) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant "Firebase Analytics"

Mūsų programėlė naudoja Firebase Analytics paslaugą, kad galetų analizuoti naudotojų elgseną ir integruotų Firebase Cloud siuntimo paslaugas.

Šiame kontekste Firebase-SDK (Software Development Kit) pagalba renkama informacija apie programėlės versiją, įrenginio modelį, operacinės sistemos versiją, programėlės įdiegimo laiką bei naudotojo amžių, lytį ir pomėgius. Papildomai, kai kurių veiksmų metu Firebase-SDK renka informaciją apie šiuos veiksmus, jums naudojant programėlę. Veiksmų dėka kaip įdiegimas, programėlės paleidimas, programėlės naujinimas, programėlės pašalinimas, operacinės sistemos atnaujinimas, programėlės duomenų pašalinimas, programėlės gedimai ir pirkimai programėlėje, "Push"-pranešimų išsaugojimas, nubraukimas ar atidarymas, taip pat programėlės paleidimas ir ir atnaujinimas naudojant dinamišką nuorodą, suaktyvinamas veiksmais pagrįstas duomenų rinkimas su Firebase-SDK. Keikvienam iš šių veiksmų renkamas seansų skaičius, naudotojų, kurie suaktyvino šį veiksmą skaičius ir, esant, veiksmo vertė. Tam kad identifikuotų įrenginius Firebase-SDK naudoja konkretaus įrenginio reklamos ID.

Naudodamiesi mūsų programėle, jūs sutinkate, kad Firebase pagalba apie jus surinkti duomenys būtų tvarkomi, bei su prieš tai aprašytu duomenų tvarkymo būdu nurodytiems tikslams. Norėdami užkirsti kelią duomenų išsaugojimui ir tvarkymui šioje programėlėje Firebase Analytics pagalba, galite tam paprieštarauti išjungdami parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis" po privatumo politikos pranešimu.

e) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant "Facebook-SDK"

Šioje programėlėje integruojame vadinamąjį Facebook SDK. Ši programinė įranga leidžia suprasti, kuri reklamos kampanija socialiniame tinkle Facebook naudotojus paskatino atsisiųsti mūsų programėles. Šiuo tikslu mes siunčiame Facebook konkretaus įrenginio reklamos ID, programos versiją ir informaciją, kad programėlė buvo paleista arba sustabdyta.

Jūs galite nesutikti, kad duomenys iš šios programėlės būtų perduodami Facebook. Šiuo atveju jums reikia išjungti parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis", kurią rasite po privatumo politikos pranešimu.

f) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant "Fabric-SDK"

Mūsų programėlė naudoja Fabric paslaugą, skirtą versijų platinimo ir programėlės problemų analizių sudarymui, taip siekdami jums garantuoti optimalų programėlės naudojimą. Šiame kontekste Fabric SDK Answers ir Crashlytics kaupia informaciją apie programėlės versiją, įrenginio modelį, operacinės sistemos versiją ir įrenginio būseną.

Veiksmai kaip įdiegimas, programėlės paleidimas, programėlės naujinimas, programėlės pašalinimas, operacinės sistemos atnaujinimas, programėlės duomenų pašalinimas, programėlės gedimai ir pirkimai programėlėje, "Push"-pranešimų išsaugojimas, nubraukimas ar atidarymas, taip pat programėlės paleidimas ir ir atnaujinimas naudojant dinamišką nuorodą, suaktyvina veiksmais pagrįstą duomenų rinkimą su Fabric-SDK.

Kiekvienam iš šių veiksmų įrašomas peržiūrų skaičius, naudotojų, kurie vykdo šį veiksmą skaičius ir, esant, veiksmų reikšmė. Kad identifikuotų įrenginius, audinio SDK naudoja konkretaus įrenginio ID.

Naudodamiesi mūsų programėle, jūs sutinkate, kad Fabric pagalba apie jus surinkti duomenys būtų tvarkomi, bei su prieš tai aprašytu duomenų tvarkymo būdu nurodytiems tikslams. Norėdami užkirsti kelią duomenų rinkimui ir tvarkymui šioje programėlėje Fabric pagalba, galite tam paprieštarauti išjungdami parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis" po privatumo politikos pranešimu.

Papildomą informaciją apie duomenų apsaugą rasite privatumo politikos pranešime Crashlytics ir Answers .

g) Duomenų rinkimas, tvarkymas ir panaudojimas naudojant „AppsFlyer“

Mūsų programėlė naudoja AppsFlyer, analizių paslaugų teikėjo AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St. San Francisco, CA 94105, USA), paslaugas. Siekiant pagerinti mūsų programėlių turinį, palengvinti naudotojams programėlių naudojimą bei patobulinti reklamos priemones ir tokiu būdu optimizuoti jūsų naudojimo patirtį, renkami jūsų apsilankymo sesijos, interakcijos ir rinkodaros duomenys. Šie duomenys nuolatos renkami anonimiškai ir taip pat įvertinami anoniminiu būdu. Priklausomai nuo kampanijos, šie duomenys - taip pat anonimiškai - perduodami ir kampanijoje dalyvaujantiems reklamos tinklams. Šie duomenys naudojami tik rinkodaros kampanijų pasisekimo matavimui bei jų patobulinimui. Tolimesnę informaciją apie duomenų rinkima ir naudojimą, AppsFlyer pagalba, rasite šioje nuorodoje: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer yra sertifikuotas pagal ES ir JAV "privatumo skydo" gaires ir taip garantuoja laikytis Europos duomenų apsaugos įstatymų. Teisinis panaudojimo pagrindas yra BDAR 6. straipsnis, 1 lit. f) pastraipa.

Naudodamiesi mūsų programėle, jūs sutinkate, kad AppsFlyer pagalba apie jus surinkti duomenys būtų tvarkomi, bei su prieš tai aprašytu duomenų tvarkymo būdu nurodytiems tikslams. Norėdami užkirsti kelią duomenų rinkimui ir tvarkymui šioje programėlėje AppsFlyer pagalba, galite tam paprieštarauti išjungdami parinktį "siųsti anoniminius naudojimo duomenis" po privatumo politikos pranešimu.

4. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises:

Teisė susipažinti su duomenimis (BDAR 15 str.)

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 str.)

Teisė nesutikti (BDAR 21 str.)

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 str.)

Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18f str.)

Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)

Dėl tokių užklausų prašome kreiptis į datenschutz@wetteronline.de. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokių užklausų atveju turime įsitikinti, kad užklausos autorius yra konkretus duomenų subjektas.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos instituciją, kuri atsakinga jūsų gyvenamoje vietoje arba į duomenų apsaugos instituciją, kuri atsakinga mūsų regione (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44 40102 Diuseldorfas).

5. Nuolatiniai šios privatumo politikos instrukcijų atnaujinimai

Teisiniai reikalavimai mums, kaip paslaugų teikėjui, natūraliai gali būti keičiami ir pataisomi. Dėl šių pakeitimų ir pataisymų retkarčiais gali prireikti atnaujinti šias privatumo politikos instrukcijas . Esant tokiam atvejui mes informuosime jus apie galimus atnaujinimus.

6. Kontaktai

Jei norite su mumis susisiekti, galite tai padaryti per mūsų kontaktinę formą arba:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Vokietija

El. paštas: info@orasonline.lt

Telefonas: +49 228 55937-989

Faksas: +49 228 55937-979